slideshow 3
slideshow 1
slideshow 2
slideshow 4

جديدترين ها

محلول فوشین بازی

محلول فوشین بازی

220,000تومان

محلول کریستال ویوله
محلول سافرانین O

محلول سافرانین O

220,000تومان

محلول EA50

محلول EA50

65,000تومان

محلول اورنج جی OG6
محلول انوزین Y

محلول انوزین Y

50,000تومان

محلول گیمسا

محلول گیمسا

75,000تومان

محلول هماتوکسیلین هریس

پربازدید ترین ها

استونیتریل HPLC مجللی
فنل فتالئین مجللی
بروموتیمول بلو مجللی
استون HPLC مجللی

استون HPLC مجللی

42,000تومان